2017-06-15 13:36Pressmeddelande

Välkommen till balladernas värld

null

Riddare, jungfrur, ond bråd död, passion och skämt. Nu finns en gedigen presentation av den medeltida balladen på Musikverkets/Svenskt visarkivs webbplats.

Musikverket/Svenskt visarkiv har dokumenterat och forskat på ballader sedan 50-talet. Nu finns en gedigen presentation på webben. Där kan du läsa om melodierna, de olika balladtyperna, balladernas form, hur de har berättats och mycket mer.

Där finns också inspelningar av ballader att lyssna på samt text och noter till flera av dem. För den särskilt intresserade finns även en mängd tips för vidare läsning.

Medeltida ballader är långa, berättande visor som har sjungits i flera hundra år. Många av dem berättar om konflikter mellan olika krafter i människors liv och i samhället, med en allmängiltig kärna innanför det ålderdomliga språket.

Register över Sveriges medeltida ballader

Samlingen Sveriges medeltida ballader som gavs ut mellan 1983 och 2001 omfattar samtliga då kända visor som utgivarna betecknade som ballader. Nu publiceras ett sökbart, digitalt register till utgåvan, något som tidigare saknats.

Till presentationen av medeltida ballader

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander