2017-06-14 15:38Pressmeddelande

Stöd till festivaler för jämställd bokning

null

Nu är kriterierna för höstens ansökningsomgång klara. Precis som hösten 2016 är ansökningsomgången helt inriktad på jämställd artistbokning på festivaler.

Hösten 2017 öppnar Musikverket för andra gången en riktad ansökningsomgång för festivaler som vill satsa på jämställda program 2018. De pengar som festivalerna kan söka ska gå direkt till gager, resor och boende för professionellt verksamma fria musiker och musikskapare.

Ansökningsomgången är öppen 4–25 september, men redan nu finns ansökningskriterierna att läsa på Musikverkets webbplats. I stort sett ser kriterierna ut som i den tidigare ansökningsomgången.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som det fria musiklivet kommit med och gjort några få ändringar. Förut var det ett krav att visa att man inlett en dialog med artister eller bokare, med jämställd artistbokning som syfte. Vi inser att det kan vara svårt att ha det klart så pass långt innan festivalen äger rum och har ändrat det, säger Dan Lundberg som är chef för Musikplattformen.

Kriterier för ansökningsomgång 2017:2

Upplev jämställda festivaler i sommar

Hösten 2016 beviljade 26 festivaler stöd för jämställd artistbokning. I sommar kan du uppleva många av dem på plats. 

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander