2015-10-30 11:42Pressmeddelande

Rosenbergs samlade stråkkvartetter

Sveriges ”saklige romantiker” Hilding Rosenberg (1892–1985) var inte rädd för djupa musikaliska vatten. Nu ger Caprice Records ut hans samlade stråkkvartetter i digitalt format.

En kylig marsafton år 1923 uruppfördes Hilding Rosenbergs första stråkkvartett i Stockholm. Recensenterna var inte nådiga, en ”kaotisk skräckvision” löd ett omdöme, ”som av en sinnesrubbad” löd ett annat och det ropades till och med på censur av nya, moderna verk.

Sökte nya uttrycksmedel

Nationalromantiken spelade fortfarande en central roll i Sveriges musikliv och kontakterna med den nya musiken som skapades på kontinenten – i till exempel Paris, Wien och Berlin – var starkt begränsade. Men Rosenberg var berest och hade studerat utomlands, han inspirerades av de nya konsterna, sökte nya uttrycksmedel, prövade sig fram och gav sig ut på nya musikaliska vatten.

Som tonsättare var han en stark anhängare av att förena olika traditioner. Melodiken var central i hans skapande – ”allt annat är bara glitter”, som han själv sa. Bach och Palestrina var stora inspirationskällor, tillsammans med samtida namn som Schönberg och Hindemith. Med tiden vann hans musik allt fler lyssnare och hans stil kom att kallas ”saklig romantik”.

Hilding Rosenbergs stråkkvartetter

Caprice Records nya digitala album Rosenberg – The Complete String Quartets är en heltäckande sammanställning av Rosenbergs alla stråkkvartetter. Här finns även den ”ofullbordade” kvartetten från 1942 som senare fullbordades av Rosenbergs tonsättarkollegor Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm och Daniel Börtz och som aldrig tidigare har släppts digitalt.

Läs mer på Caprice Records webbplats

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander