2017-12-12 10:26Pressmeddelande

Nu måste vi i musiklivet agera mot övergreppen

Med anledning av de sexuella trakasserier och övergrepp som avslöjats i ett flertal upprop i bland annat kulturlivet gör Musikverkets konstnärliga råd följande uttalande.

"Den senaste månaden har sexuella trakasserier och övergrepp avslöjats i upprop i bransch efter bransch – film, tv, musik, juridik och många fler. Det fria musiklivet är inget undantag. Vi i Musikverkets konstnärliga råd ser mycket allvarligt på vittnesmålen om sexistiska arbetsmiljöer och psykiska och fysiska övergrepp.

Musikverkets konstnärliga råd beslutar om bidragsfördelning till det fria professionella musiklivet. Den 6 december träffades rådet och diskuterade bland annat hur Musikverket kan bidra till en positiv utveckling för allas rätt att delta i kulturlivet på lika villkor, genom det stöd till det fria musiklivet som beviljas från oss. Därför går vi igenom och utvecklar och tydliggör Musikverkets kriterier för att söka stöd.

Vi är dock medvetna om att det krävs insatser på flera plan, därför uppmanar vi nu musiklivet att tillsammans med oss ta ansvar för att utveckla trygga och kvalitativa arenor för svenskt musikliv. Det är en förutsättning för ett jämlikt, dynamiskt och mångfaldigt musikliv."

Musikverkets vik generaldirektör Gerhard Kunosson kommenterar uttalandet:

— Musikverket står självklart bakom konstnärliga rådets uttalande, som ligger helt i linje med myndighetens uppdrag och de kulturpolitiska målen.

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander