2017-03-17 10:45Pressmeddelande

Nu är Puls nr 2 här

null

Hur hänger pedagogik och etnologi samman inom musik och dans? Läs om det i nummer två av Musikverket/Svenskt visarkivs musik- och dansetnologiska tidskrift Puls.

Nu är det andra numret av Puls här. Som tema har numret dialog, möten och överlappning mellan två forskningsfält: musik- och dansetnologi respektive musik- och danspedagogik.

Vilka pedagogiska former används i folkmusikundervisning för vuxna? Hur kan El Sistema-metoden inom musikundervisning förstås utifrån ett kombinerat musiketnologiskt och musikpedagogiskt perspektiv? Hur arbetar en flöjtlärare inom traditionell musik för att ge sina studenter både förebilder och frihet? Vad har diskuterats i samtalen om jazzundervisning i Orkesterjournalen?

Förutom temaartiklar kring dessa frågor innehåller numret också en text om religiösa processioner och folklig fromhet i det postkommunistiska Litauen samt recensioner, anmälningar och konferensrapporter.

Vetenskaplig tidsskrift

Puls är en elektronisk vetenskaplig, fackgranskad tidskrift med bred musik- och dansetnologisk inriktning som ges ut av Svenskt visarkiv, en del av Musikverket. Tidskriften vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Ambitionen är att vara ett forum för forskning inom musik- och dansetnologi och angränsande ämnen samt en arena för aktuella diskussioner inom kulturlivet. Tidskriften innehåller artiklar på de skandinaviska språken samt engelska.

Läs Puls nr 2

Mer information om Puls 

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander