2017-11-13 07:30Pressmeddelande

Musikverket satsar på Wikipedia

null

Under hösten storsatsar Musikverket på Wikipedia och Wikimedia. 13–14 november arbetar hela myndighetens personal med att tillföra expertkunskap och fritt material.

På Musikverket finns massor av experter inom olika områden – allt från schlagertexter till hembyggda syntar. För att vara där människor faktiskt söker efter kunskap satsar Musikverket stort på Wikipedia och Wikimedia under hösten.

All personal deltar

Under två heldagar jobbar personalen intensivt med att tillföra kunskap, information, bild och ljud till Wikipedia och Wikimedia. 13 november deltar hela myndighetens personal och 14 november fortsätter personalen som jobbar med arkiv, bibliotek och samlingar.

– Det här är en viktig satsning för både oss och våra användare. Det är till Wikipedia och Wikimedia människor vänder sig i jakt på information, då ska vi vara där med vår expertkunskap och det unika materialet vi har i våra samlingar, säger Gerhard Kunosson, vikarierande generaldirektör på Musikverket.

En annan del av satsningen är ett samarbete med Wikimedia Sverige. Under tre veckor har Musikverket har haft en expert från Wikimedia, en Wikimedian in Residence, på plats och drygt 4 500 bilder från samlingarna har lagts på Wikimedia Commons. Läs mer om hens arbete.

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander