2015-12-21 11:17Pressmeddelande

Kroumatas instrument tillgängliga för musiklivet

Slagverksensemblen Kroumatas instrumentsamling blir fortsatt tillgänglig för musiklivet och publiken. Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI tar över förvaltningen av de nära 400 slagverksinstrumenten som Musikverket ansvarar för.

Kroumata byggde upp en omfattande slagverkssamling under sina nära 40 år som ensemble. En del av instrumenten hörde tidigare till den statliga stiftelsen Rikskonserter och när stiftelsen lades ner 2011 flyttades de till Musikverket . Sedan dess har Kroumata förvaltat instrumenten på Musikverkets uppdrag.

Instrumenten kommer musiklivet till del

Under hösten 2015 beslutade Kroumata att lägga ner sin verksamhet. Nu har Musikverket hittat en lösning för hur slagverksinstrumenten ska kunna hyras, spelas och på så sätt fortsätta komma både musiklivet och publiken till del. Ett avtal med SMI är på plats och under våren 2016 kommer information på SMI:s webbplats om hur det ska gå till att hyra och använda instrumenten. – Vi är glada att instrumenten blir tillgängliga i våra utbildningar och för musiker att hyra, spela på och repetera med. Det är positivt för SMI:s verksamhet och för vår kontakt med det professionella och det pedagogiska musiklivet, säger SMI:s rektor Ian Plaude.

"Resurs för unga musiker"

Även Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg är mycket nöjd med samarbetet. – Jag är glad för att SMI så generöst åtar sig att tillgängliggöra instrumenten för det fria musiklivet, det är en viktig del av Musikverkets uppdrag. Det är också väldigt roligt att instrumentsamlingen blir en resurs för utvecklingen av unga musiker.

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander