2018-08-22 14:26Pressmeddelande

I queerdansen får alla lov

null

Queerdans låter alla dansa med alla – och alla lär sig både förar- och följarrollerna. Nu finns en presentation av queerdans på Musikverkets webbplats, med filmat material, intervjuer och mycket mer.

Att ett danspar ska bestå av en man och en kvinna med sina tydliga roller är en relativt ny uppfattning, men djupt rotad. Queerdansen ifrågasätter dessa normer och låter alla dansa med alla – och alla får lära sig att både föra och följa.

– I dessa tider är det absurt att pardansen är jämställdhetens sista utpost. Det minsta man kan begära är väl ändå att alla ska bli tillfrågade om de vill föra eller följa. Det finns ingen annan sport där vi bara lär oss halva tekniken, halva spelet, säger Peter Helm som driver dansskolan QueerSalsa Stockholm.

Dokumenterat och bevarat

Svenskt visarkiv/Musikverket har dokumenterat och studerat queerdans inom pardans sedan 2012. Dokumentationen bevaras för framtiden och är viktiga tidsdokument.

Nu finns en presentation av queerdans på Musikverkets webbplats med bland annat filmat material, intervjuer och en forskningsrapport om queerdans.

Till presentationen Det queera dansgolvet 

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander