2017-10-11 14:12Pressmeddelande

Boksläpp: Kåklåtar och Arbetslösas röster

Hur har fångar och arbetslösa skapat gemenskap genom musiken? 18 oktober släpps två böcker om musik i utanförskap. Nu finns också en stor presentation om musik på kåken på Musikverkets webbplats.

Hur har utanförskap av olika slag skildrats i musiken genom tiderna? Gripande livsöden skildrade via fångars och arbetslösas sång står i centrum i två nya böcker: Kåklåtar av Dan Lundberg och Arbetslösas röster av Stefan Bohman. 18 oktober är det boksläpp på Scenkonstmuseet med presentationer, mingel och musik med Louise Hoffsten, Lennart ”Konvaljen” Johansson och Svarta Rosor.

Tid: 18 oktober klockan 15
Plats: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Fri entré

Massor av onlinematerial

På musikverkets webbplats finns nu även en stor presentation av musik innanför murarna. Inspelningar med intagna, porträtt av musicerande fångar och massor av fakta om hur musik används på kåken och som identitetsmarkör för kåkfarare.

Till presentationen Musik på kåken

Böckerna och presentationen är resultatet av forskningsprojektet Utanförskapets röster som bedrivits vid Svenskt visarkiv på Musikverket. Genom musiken har forskarna fått möta lockoutade arbetare på 1890-talet och följa med ända in i isoleringscellen på ett svensk fängelse i mitten av 1960-talet.

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander