2016-11-22 10:30Pressmeddelande

5,2 miljoner till festivaler för jämställdhet

null

55 festivaler ansökte om stöd för att jobba för jämställd artistbokning. Nu presenterar Musikverket de 26 festivaler som får dela på 5,2 miljoner kronor.

2–25 oktober kunde festivaler som vill satsa på jämställd artistbokning 2017 söka stöd från Musikverket. De 26 festivalerna som beviljas stöd för att utveckla jämställdhetsarbetet sträcker sig över många genrer, har olika målgrupper och har en bred geografisk spridning.

– Vi tycker det är jätteroligt att så många olika typer av festivaler vill satsa på jämställd artistbokning. Behovet finns absolut för ett mer fokuserat jämställdhetsarbete, även om det gått framåt de senaste åren. Det ser vi till exempel i statistik frånJämställd festival , säger Jonas Burman, chef för Musikplattformen på Musikverket.

De pengar som festivalerna kunde söka ska gå direkt till gager, resor och boende för professionellt verksamma fria musiker och musikskapare.

Läs hela listan över beviljade projekt och deras sammanfattningar.

Läs mer om Musikverkets riktade ansökningsomgång till festivaler

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander