2017-11-16 13:05Pressmeddelande

5 miljoner till 22 festivaler

null

En orgelfestival, en uppländsk karneval och en helkvinnlig dancehallfest. 22 festivaler beviljas bidrag för att utveckla sitt arbete med jämställd artistbokning.

4–25 september sökte 49 festivaler bidrag från Musikverket för att utveckla sitt arbete med jämställdhet på scenerna. Pengarna ska gå direkt till gager, resor och boende för musikerna och musikskaparna. Läs mer om Musikverkets riktade ansökningsomgång till festivaler.

Av de 49 sökande festivalerna har 22 beviljats bidrag på totalt 5 038 287 kronor. Festivalerna sträcker sig över många olika genrer och har en stor geografisk spridning.

Läs hela listan över beviljade projekt och deras sammanfattningar

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander