2015-10-19 11:58Pressmeddelande

2 200 teaterfotografier för fri nerladdning

null

Drygt 2 200 teaterfotografier med över hundra år på nacken kan nu laddas ner och användas fritt från Musikverket. Ett ovärderligt underlag för forskare, säger Rikard Hoogland vid Stockholms universitet.

I Musikverkets samlingar finns ett specialbeställt skåp från senare delen av 1800-talet. Skåpet är unikt i sig men det är innehållet som är det verkligt intressanta. Här står 15 stora fotoalbum med hela 2 291 fotografier från den svenska scenen.

Rollporträtt och föreställningsbilder

Materialet kallas Helledays samling efter Olof Fredrik Wilhelm Helleday (1840–1917). Till vardags arbetade han som apotekare i Falun och fritiden ägnade han åt sitt stora intresse för scenkonst. Han var en ihärdig samlare av fotografier.

Helledays samling innehåller bilder från åren 1860–1907, här finns porträtt och rollporträtt av skådespelare, sångare, dansare, regissörer och teaterledare samt bilder från föreställningar från flera olika teatrar i Sverige.

– Helledaysamlingen ger ett brett urval av teatrar och skådespelare i slutet av 1800-talet, med både rollporträtt och skådespelare på scen och med scenografi uppställd. Den tidens fototeknik gav begränsningar men för nutidens forskare ges ändå ovärderliga underlag i forskningen om vad som skedde på scen, konstaterar Rikard Hoogland, biträdande prefekt vid Institutionen för kultur och estetik och lektor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Kan studera i detalj

– Att dessutom direkt få tillgång till högupplösta foton gör att det blir möjligt att studera detaljer i kostymer och dekor. Att bilderna blir fritt tillgängliga möjliggör att använda dem även i undervisningen och låta studenterna i teatervetenskap arbeta med dem.

Något som saknas i det nu publicerade materialet är uppgiften om dramatikern och i förekommande fall regissören.

– I framtiden vill jag att fotona kopplas till annat källmaterial som manus, dekorskisser, kostymer, modeller, rollistor, speldatum. Sen ser jag fram emot att ännu fler av samlingarnas 700 000 bilder digitaliseras och tillgängliggörs.

Ladda ner fritt

Fotografierna är digitaliserade och sökbara. Du kan fritt ladda ner och använda fotografierna som du vill.

Till Helledays samling

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander