2017-04-28 13:04Pressmeddelande

19 miljoner till 68 projekt

null

En humanistisk kabaré, kör för nyanlända, musik av kvinnor i fängelse och mycket mer. Här är de projekt som får stöd från Musikverket i vårens ansökningsomgång

68 musikprojekt får dela på drygt 19 miljoner kronor i ansökningsomgång 2017:1. I denna omgång hade det fria musiklivet möjlighet att söka stöd för tre typer av projekt: Internationellt utbyte, samarbetsprojekt och utvecklingsprojekt.

De populärkulturella genrerna är mer representerade än någonsin.

– De beviljade projekten i denna omgång fortsätter att spegla strömningar och aktiviteter inom musiklivet runt om i landet. Spännande med många nya aktörer som vill bidra till såväl bredd som spets, säger konstnärliga rådets ordförande Lennart Strömbäck.

Hela listan över beviljade projekt

Ansökningsomgången i siffror

  • 68 projekt har beviljats stöd
  • 16 internationella utbyten
  • 38 samarbetsprojekt
  • 14 utvecklingsprojekt
  • Totalt betalas 19 128 713 kronor ut
  • 359 projekt ansökte om totalt 89 435 713 kronor

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander