2019-04-17 13:13Pressmeddelande

13 miljoner till 73 projekt

null

Musikverket delar varje år ut 25 miljoner till projekt i det professionella fria musiklivet. I vårens ansökningsomgång beviljas 73 projekt stöd om totalt 13 miljoner kronor.

En festival med kvinnliga artister från Mellanöstern, en musikal om ett framtida piratskepp, annorlunda versioner av Alice Tegnérs verk, en föreställning om och för vårdpersonal och mycket mer. 73 musikprojekt får dela på drygt 13 miljoner kronor i ansökningsomgång 2019:1.

– Vi är glada att se att många nya sökanden hittat till bidraget den här ansökningsomgången. En stor del av de som beviljats bidrag får för första gången bidrag hos Musikverket. Även andelen projektansökningar som riktar sig mot en barn- och ungdomspublik växer och här vi ser fram emot att stödet ska bidra till fler musikaliska möten för den yngre målgruppen, säger konstnärliga rådets ordförande Lennart Strömbäck.

Hela listan över beviljade projekt

Ansökningsomgången i siffror

  • 73 projekt har beviljats stöd
  • Totalt betalas 13 293 377 kronor ut
  • Av de beviljade ansökningarna riktar sig 17 stycken projekt primärt till barn och unga
  • 46 sökande beviljas för första gången ett bidrag för samarbetsprojekt av Musikverket
  • Det konstnärliga rådet har prövat 195 ansökningar ett sammanlagt sökt belopp om 46 653 127 kronor

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander