2018-11-21 13:12Pressmeddelande

11 miljoner till 53 projekt

null

En föreställning i skogen, ett svenskt-grekiskt utbytesprojekt, en science fiction-opera, heavy metal som förändrar machokulturen och dragspelsmusik utan dragspel. Det är några av projekten som beviljas bidrag i höstens ansökningsomgång.

53 projekt får dela på nästan 11 miljoner kronor i ansökningsomgång 2018:2.

– Det är glädjande att allt fler som beviljats bidrag får det för första gången denna ansökningsomgång. Vi noterar också att många festivaler återkommer med ansökningar som snarare liknar verksamhetsstöd, vilket Musikverkets bidrag inte kan stötta, säger Lennart Strömbäck, ordförande för Musikverkets konstnärliga råd.

Hela listan över beviljade projekt

  • 53 projekt har beviljats bidrag
  • Totalt betalas 10 832 642 kronor ut
  • 142 projekt ansökte om totalt 40 740 745 kronor

Utöver de 53 beviljade projekten beslutade Musikverkets konstnärliga råd att bevilja Export Music Sweden stöd för internationell kontaktförmedling för det fria musiklivet. 

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.


Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.

Kontaktpersoner

Karin Strand
Biträdande chef Svenskt visarkiv
Karin Strand
Emma Emanuelsson
Kommunikatör
Emma Emanuelsson
Dan Lundberg
Avdelningschef Arkiv och bibliotek
Dan Lundberg
Anna Nyander
Forskningsarkivarie
Anna Nyander