2021-02-22 10:39Nyheter

Sounds of Migration – ny bok om musik och migration

Sounds of Migration, Owe Ronström & Dan Lundberg. Foto: Jonas André 

Sounds of Migration, Owe Ronström & Dan Lundberg. Foto: Jonas André

I april 2019 samlades nordiska musiketnologer till ett seminarium på Svenskt visarkiv i Stockholm för att diskutera hur erfarenheter och kunskaper från tidigare studier kan berika dagens forskning. Resultatet av det mötet är en ny bok som visar att musik kan utgöra en enande kraft i utsatta situationer.

Under de senaste åren har vi sett ett förnyat intresse för studier av musik och migration i de nordiska länderna. En viktig orsak till detta är de omfattande migrationsvågorna de senaste decennierna och den alltmer laddade politiska diskussionen om flyktingar och integration. Många studier fokuserar på musikens roll som en enande kraft för människor i utsatta situationer.

Presenterar musik som en ingång till studier av samhälle och kultur

Artiklarna i Sounds of Migration presenterar musik som en ingång till kulturella och sociala frågor i samhället i stort: etnicitet och mångfald, betydelsen av institutioner, rum och plats, musik som representation och social katalysator. Huvudtemat är genomgående musikens roll för migranter i skapandet av en sammanhängande livsvärld i det nya landet.

Seminariet i Stockholm såväl som denna publikation är resultatet av ett samarbete mellan Kungliga Gustav Adolfs Akademien och Svenskt visarkiv.

Boken ingår i serierna Skrifter från Svenskt visarkiv och Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi och finns att köpa via nätbutiker som säljer Visarkivets publikationer.Om Musikverket

I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet.